Tijdlijn Huisvesting Arbeidsmigranten

21 november 2017 Bevindingen over de locaties
1. wat betreft locatie Groote Wetering II zijn wij zeker geinteresseerd en zouden wij graag willen weten hoeveel m2 beschikbaar is voor het realiseren van logies.
Zullen wij contact opnemen met de heer <...> of willen jullie dit via de gemeente laten lopen?

29 november 2017 Koopovereenkomst Gemeente-Zijerveld
5.4 Partijen zullen gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijke realisatie van (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten op de onderhavige locatie.

24 januari 2018 Vertrouwlijk stuk naar de investeerders
Het is een vertrouwelijk besluit dat vooralsnog niet openbaar wordt ivm verdere bespreking van het onderwerp in de raad en communicatie met de leefomgeving.
Zodoende graag prudent mee omgaan en gelieve niet te verspreiden.

16 april 2018 Vergunning Groote Wetering
Echter zijn de bouwkosten in de markt fors gestegen en zien we dat om break-even te draaien wij minimaal 20 jaar nodig hebben.
Het heeft onze voorkeur om te kijken naar een permanente vergunning.

24 mei 2018 Voorstel positionering migrantenhuisvesting
In de bijlagen eerste concept tekening plattegrond en mogelijk gevel aanzicht voor het realiseren van 610 arbeidsmigranten woningen,
Tevens graag jullie visie hoe we hier op de snelste manier een Permanente logies bouwvergunning voor kunnen krijgen.

19 september 2018 Koopovereenkomst Zijerveld-Huisvesting Arbeidsmigranten B.V.
e. Deze nieuwe koper voornemens is voor eigen rekening en risico ‘flexibel wonen’ voor arbeidsmigranten te ontwikkelen en te realiseren op het Noordelijke Perceel.

26 oktober 2018 Wisselgeld
Een suggestie zou kunnen zijn: "Als tegenprestatie herontwikkelen we 10-15 panden en/of woningen in o.a. het centrum van Bodegraven, waar nu totaal 80-120 arbeidsmigranten verblijven, naar studio’s en appartementen voor jongeren, starters en spoedzoekers met huurprijzen binnen de grenzen van de huursubsidie."

10 december 2018 Vergadering met de investeerders
3. Bewonersoverleg
Ter informatie: 17 december 1e gesprek met 7-8 omwonenden
4. Provincie
Terugkoppeling overleg met gedeputeerde op 5 december
7. WOB verzoeken
Ter informatie: verstrekking documenten


Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Provincie Zuid-Holland


Inspraak 6 maart inzake Huisvesting Arbeidsmigranten

Inspraak Ad Lugthart ‘Makelaars zijn boeven’
Inspreektekst Yvonne van Oost-van Kippersluis
Inspreektekst Karel de Vos
Inspreektekst Dave Gerritsen
Inspraak Levi Hogendoorn
Documentatie inspraak Levi Hogendoorn
Open brief Levi Hogendoornaan aan college ivm vervolg inspraak 6 maart


Last Updated: 14-Apr-2019
WebMaster: arjan@bodegravenspreekt.nl
© copyright 2019 BodegravenSpreekt