ONTBONDEN

Vindt u ook dat u te veel betaald voor het centrale WKO-systeem
en dat u daar te weinig (service) voor krijgt?

SWWW Logo


Daarom hebben we de Stichting WKO Wijk Weideveld (SWWW) opgericht.

Het WKO Dossier is openbaar toegankelijk.
Als u toegang wilt krijgen tot het volledige dossier, stuur dan een mailtje naar info@swww.nl.

Eigenlijk is het heel simpel

  1. De energieleverancier moet gewoon leveren wat ze beloven
  2. Als ze dat niet doen, dan moet de gemeente het contract handhaven
Ze maken het complex, omdat ze anders wat moeten gaan doen!

De belangrijke vraag op dit moment is: Wat is het uitgangspunt?
  1. Warmtewet
  2. Contract
De gemeente heeft volgens ons een beter contract dan het vangnet dat de warmtewet biedt. Wij willen daarom de gemeente verzoeken om dat contract te gebruiken.

Ons verzoek heeft meer kans van slagen als we voldoende vertegenwoordigd zijn en daarom hebben we uw steun nodig!

U kunt zich daarvoor gratis aanmelden bij onze stichting. Mail daarvoor uw naam, adres en uw mobiele nummer voor de WhatsApp.
Daarmee onderschrijft u onze doelstelling om de belangen van de bewoners in de wijk Weideveld te Bodegraven te behartigen ten aanzien van het centrale WKO-systeem.

Wij doen dat door gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die voor het centrale WKO -systeem van belang kunnen zijn voor de bewoners op het gebied van:
leveringszekerheid, betaalbaarheid, service, borging continuïteit, milieuparameters, veiligheid, leveringsvoorwaarden, leveringsspecificaties en comfort.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de voortgang en we zullen u uiteraard betrekken zodra er belangrijke keuzes voorliggen.
Bent u het op een later tijdstip niet eens met onze aanpak, dan kunt u op ieder moment uw aanmelding herroepen door u af te melden.

Om u aan te melden moet u bewoner zijn van een woning die is aangesloten op het centrale WKO-systeem in wijk Weideveld te Bodegraven.
Het geldt zowel voor huurwoningen als voor koopwoningen.

Als u zich aanmeldt, dan geeft u ons de kans om dit bij de gemeente aanhangig te maken.

Alvast bedankt daarvoor!

Uitgangspunt

Vanaf januari 2014 is de Warmtewet van kracht, zodat de consument zeker is van:

Toen wij in 2011 werden aangesloten was er nog geen warmtewet.

Wat weinig bewoners weten is dat de gemeente al in 2007 een contract heeft afgesloten met de Nuon en nu dus Eteck, waarbij de gemeente de volgende punten heeft afgesproken: De gemeente heeft volgens ons een beter contract dan het vangnet dat de warmtewet biedt, maar gebruikt dat niet.

Heeft u ondertussen een klacht, dan kunt u deze naar de gemeente sturen.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel

het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van bewoners in de wijk Weideveld te Bodegraven
ten aanzien van het centrale Warmte Koude Opslag (WKO) systeem,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die voor het centrale WKO-systeem van belang kunnen zijn voor de bewoners, onder andere op het gebied van

Het bestuur


Arjan Rina LeviOp de achtergrond de wijk Weideveld. Foto: Christiaan Krouwels

Gratis lid worden

Aanmelden

N.B. Mocht de knop niet werken, dan kunt u ook een mailtje sturen naar:
aanmelden@swww.nl met uw naam, adres en uw mobiele nummer voor de WhatsApp.

Uw krijgt altijd een welkomsmail, dus mocht u die niet ontvangen hebben, stuur dan een email naar aanmelden@swww.nl

Verkiezingen