Home Contract Zoeken

Nieuws

Motie inzake WKO Weideveld

12 februari 2023

WKO Weideveld staat 15 februari op de agenda van de raadvergadering. LLBR verzoekt in een motie om een kort onderzoek te doen (max 2 maanden) onder de gebruikers of men open staat voor afsluiting van het WKO systeem en aansluiting op het reguliere gasnet.

Voortgangsbespreking WKO Weideveld

14 januari 2023

WKO Weideveld staat 25 januari op de agenda van de raadvergadering. De raad wil met het college in gesprek over de voortgang van de uitvoering van de unaniem aangenomen motie WKO Weideveld van 20 oktober 2022.

Bijpraatsessie WKO Weideveld

2 december 2022

WKO Weideveld staat 7 december 2022 op de agenda van de raadvergadering

Uitblijven reactie op de open brief aan de wethouder

19 november 2022

Er is een open brief naar de wethouder gestuurd vanwege het uitblijven van een reactie

Er is een motie ingediend voor WKO Weideveld

20 oktober 2022

BBR, LLBR, VVD en D66 dienen een motie in voor WKO Weideveld in de raadsvergadering van 20 oktober 2022

WKO Weideveld staat op de agenda van de commissievergadering

11 september 2022

Dankzij de BBR, LLBR en de PvdA staat WKO Weideveld op de agenda commissie bestuur en financiën van 20 september 2022

Open brief inzake WKO Weideveld

19 augustus 2022

Er is een open brief naar de wethouder gestuurd, inclusief alle handhavingsverzoeken

Reactie consultatieversie beleidsregel rendementstoets

24 juli 2022

We hebben een reactie gegeven op de consultatie beleidsregel rendementstoets van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Reactie Levi Hogendoorn op beantwoording vragen LLBR

21 juli 2022

Levi Hogendoorn heeft een reactie gegeven op de beantwoording van de vragen van Lokaal Liberaal Bodegraven Reeuwijk (LLBR)

Beantwoording schriftelijke vragen LLBR

20 juli 2022

Uit de beantwoording van de vragen van Lokaal Liberaal Bodegraven Reeuwijk (LLBR) wordt duidelijk dat de bewoners géén aanspraak kunnen maken op het contract dat de gemeente heeft. Het college gaat op dezelfde weg door om weerstand met advocaten van Eteck te voorkomen en Eteck vooral niet in de weerstand te laten schieten. De gemeente stuurt de bewoners direct door naar Eteck en wil er zelf zo snel mogelijk tussenuit stappen. De bewoners zitten dankzij de gemeente opgescheept met een onredabel systeem, kunnen nergens aanspraak op maken en kunnen sinds 2019 zelfs niet eens meer opzeggen.

De duurzaamheiddroom van Bodegraven werd nachtmerrie voor ‘Weideveld’

14 juli 2022

De geschiedenis vanuit de gemeente m.b.t. het WKO Weideveld. En dit alles kwam pas aan het licht na divese WOB verzoeken. Oftewel in het geheim zonder het betrekken van de inwoners.

Aanvullende schriftelijke vragen BBR - WKO Weideveld

13 juli 2022

Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BBR) heeft aanvullende schriftelijke vragen gesteld over het WKO Weideveld

Bewonerscollectief is vanuit de bewoners bezien opgeheven

9 juli 2022

Eteck heeft een conceptbrief over stand van zaken ter review voorgelegd, waar de bewoners in het bewonerscollectief zich van hebben gedisantieerd. De bewoners hebben hier een reactie op gegeven en hebben de gemeente en de bewoners die bij de stichting zijn aangesloten geïnformeerd dat het bewonerscollectief vanuit de bewoners bezien is opgeheven.

Schriftelijke vragen aan het college

23 juni 2022

Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk (LLBR) heeft schriftelijke vragen gesteld over het WKO Weideveld naar aanleiding van de inspraak van de heer Hogendoorn

Inspraak over WKO Weideveld

22 juni 2022

Dhr. Levi Hogendoorn zal inspreken over WKO Weideveld;

Slim of bedrieglijk?

18 april 2022

Eteck en de gemeente zijn slim op een manier waar de gedwongen afnemers nadeel van hebben. Na jaren gesteggel zijn we bezig om één voor één de handhavingsverzoeken in te dienen. Inmiddels is de eerste voor de tarieven en de tweede voor de duurzaamheid ingedient.

TV-uitzending van De Hofbar

29 maart 2022

Voor het programma De Hofbar zijn bewoners van de wijk Weideveld aan het woord over het WKO. Die willen af van stadsverwarming vanwege de hoge kosten en het weinig duurzame karakter. Dit komt aan bod in de uitzending van 6 april januari 2022

Aanbieding petitie: Stijgende warmtetarieven in Weideveld

26 januari 2022

Mw. Hampel zal in de raadsvergadering op 26 januari 2022 een petitie aanbieden met betrekking tot de stijgende warmtetarieven in Weideveld

Warmte Koude Opslag in Bodegraven-Reeuwijk: duur, niet duurzaam

26 januari 2022

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Dit is hét moment om extra aandacht te vragen voor belangrijke zaken in jouw gemeente. Wat dat is? Omroep West laat inwoners van iedere gemeente aan het woord. Zij vertellen wat er voor hen toe doet deze verkiezingen. Bodegraven-Reeuwijk wil groener worden. Maar niet alle maatregelen zijn even effectief, zo lijkt het.

TV-uitzending van Radar

15 januari 2022

Geen gasaansluiting hebben in je huis en toch een hogere energierekening krijgen. Door de koppeling van de energietarieven aan de stijgende gasprijzen is dat iets waar menig gasloze huishouding nu mee geconfronteerd wordt. De nieuwe tarieven voor 2022 vallen deze maand op de deurmat en de stijgingen zijn niet mals. Iets waar de energiemaatschappijen niks aan kunnen doen. Zeggen ze. Want zijn prijsstijgingen tot wel 89% kostendekkend of wordt er stiekem winst gemaakt? Dit komt aan bod in de TV-uitzending van Radar op 17 januari 2022

Open brief aan de raadsleden

16 december 2021

De stichting heeft in een open brief aan de raadsleden de samenwerking met de gemeente afgebroken. De gemeente doet voorkomen alsof de stichting betrokken is bij de te volgen routekaart en meebepaald en beslist wat er gebeurt. Het tegendeel is waar, we worden mondjesmaat geïnformeerd en de informatie die we inbrengen wordt uit de context gehaald. Dit ondanks toezeggingen dat er borgmomenten zouden zijn in het te volgen traject waarin wij mee zouden mogen beslissen. Wij worden niet als serieuze, gelijkwaardige gesprekspartner gezien in het WKO-dossier

Raadsinformatiebrief nr. 109

16 december 2021

In een raadsinformatiebrief wordt de stichting als stampvoetend kind afgeschilderd en wordt iedereen opgeroepen om achter de oplossing van de gemeente te gaan staan

Open brief aan de raadsleden

6 december 2021

De stichting heeft in een open brief aangekondigd het vertrouwen op te gaan zeggen in het college, omdat ze persé het contract willen kunnen aanpassen zonder instemming van de bewoners

Presentatie WKO Weideveld

1 december 2021

De projectleider van de gemeente geeft een presentatie in de openbare inspreekraad. Weer mooie verhalen, maar toch ook weer verbazingwekkende acties zoals een nieuwsbrief aan de bewoners waarin wordt gemeld dat er naast juridische communicatie ook minnelijke gesprekken plaatsvinden tussen de gemeente en Eteck…

Eteck bewonersavond

23 november 2021

De langverwachte bewonersavond werd gehouden, die helaas vanwege Corona maatregelen digitaal moest worden en daarom ingekort werd gehouden. Opvallend mooie presentatie door Eteck waarin aangegeven werd wat men allemaal al had gedaan, en dat ze goed op weg waren met het herstel van de installatie. Volgens hen voldeed deze nu aan hetgeen er was afgesproken en was alles in orde.

Raadsinformatiebrief nr. 94

2 november 2021

In een openbare commissie op 1 december 2021 zullen in een presentatie de huidige stand van zaken en het spoorboekje nader toegelicht worden

TV-uitzending van Radar

8 oktober 2021

De tarieven die wij betalen voor warmte en warm tapwater zijn gekoppeld aan de gasprijs en dat betekent met de verhoging van de gasprijzen dat ook onze tarieven zullen gaan stijgen. Wij kunnen echter niet meer overstappen op een duurzamer alternatief en dat vinden wij niet eerlijk. Wij worden daarmee gestraft voor goed gedrag. Dit zal ook aan bod komen in de TV-uitzending van Radar op 11 oktober 2021, waarin Rina te zien zal zijn

Beantwoording schriftelijke vragen LLBR

5 oktober 2021

Uit de beantwoording van de vragen van Lokaal Liberaal Bodegraven Reeuwijk (LLBR) wordt duidelijk dat het college reeds heeft ingestemd op het gepresenteerde spoorboekje en Eteck op hoofdlijnen commitment heeft gegeven hierop. Het vervolg wordt een formeel Collegebesluit en directie instemming bij Eteck op de voorgestelde aanpak in de maand oktober, waarna de Raad geïnformeerd zal worden.

Vragen aan het college

30 september 2021

In de raadsvergadering heeft Mw. Castelein (Burgerbelangen) vragen gesteld aan het college over WKO Weideveld. De wethouder geeft aan dat het dit jaar niet is opgelost. Hij heeft een routekaart gepresenteerd, die wordt in het college vastgesteld als collegebesluit en komt dan terug in de commissie.

Open brief aan de raadsleden

6 september 2021

De stichting heeft in een open brief vragen gesteld aan de raadsleden, omdat de nieuwe projectleider bemiddeld tussen gemeente en Eteck, waarbij de bewoners geen partij meer zijn.

Kredietvoorstel aangenomen

23 juni 2021

Het kredietvoorstel is unaniem aangenomen en is bedoeld voor het doorlopen van de juridische procedure en onderzoeken die worden uitgevoerd ten behoeve van het WKO-systeem.

Reactie vanuit de gemeente naar Eteck

8 maart 2021

De reactie vanuit de gemeente naar Eteck, waarin ze aangeven – onder voorwaarden – bereid te zijn het gesprek aan te gaan om tot oplossingen te komen.

Reactie vanuit Eteck naar de gemeente

29 januari 2021

De reactie vanuit Eteck naar de gemeente, waarin ze ontkennen dat er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

Gemeente stelt Eteck in gebreke

13 januari 2021

De gemeente heeft een ingebrekestelling naar Eteck gestuurd.


Last Updated: 12-Feb-2023
WebMaster: arjan@swww.nl
© copyright 2021-2023 Stichting WKO Wijk Weideveld