Home Contract Zoeken

Nieuws

Presentatie WKO Weideveld

1 december 2021

De projectleider van de gemeente geeft een presentatie in de openbare inspreekraad

Eteck bewonersavond

23 november 2021

De langverwachte bewonersavond werd gehouden, die helaas vanwege Corona maatregelen digitaal moest worden en daarom ingekort werd gehouden

Raadsinformatiebrief nr. 94

2 november 2021

In een openbare commissie op 1 december 2021 zullen in een presentatie de huidige stand van zaken en het spoorboekje nader toegelicht worden

TV-uitzending van Radar

8 oktober 2021

De tarieven die wij betalen voor warmte en warm tapwater zijn gekoppeld aan de gasprijs en dat betekent met de verhoging van de gasprijzen dat ook onze tarieven zullen gaan stijgen. Wij kunnen echter niet meer overstappen op een duurzamer alternatief en dat vinden wij niet eerlijk. Wij worden daarmee gestraft voor goed gedrag. Dit zal ook aan bod komen in de TV-uitzending van Radar op 11 oktober 2021, waarin Rina te zien zal zijn

Beantwoording schriftelijke vragen LLBR

5 oktober 2021

Uit de beantwoording van de vragen van Lokaal Liberaal Bodegraven Reeuwijk (LLBR) wordt duidelijk dat het college reeds heeft ingestemd op het gepresenteerde spoorboekje en Eteck op hoofdlijnen commitment heeft gegeven hierop. Het vervolg wordt een formeel Collegebesluit en directie instemming bij Eteck op de voorgestelde aanpak in de maand oktober, waarna de Raad geïnformeerd zal worden.

Vragen aan het college

30 september 2021

In de raadsvergadering heeft Mw. Castelein (Burgerbelangen) vragen gesteld aan het college over WKO Weideveld. De wethouder geeft aan dat het dit jaar niet is opgelost. Hij heeft een routekaart gepresenteerd, die wordt in het college vastgesteld als collegebesluit en komt dan terug in de commissie.

Open brief aan de raadsleden

6 september 2021

De stichting heeft in een open brief vragen gesteld aan de raadsleden, omdat de nieuwe projectleider bemiddeld tussen gemeente en Eteck, waarbij de bewoners geen partij meer zijn.

Kredietvoorstel aangenomen

23 juni 2021

Het kredietvoorstel is unaniem aangenomen en is bedoeld voor het doorlopen van de juridische procedure en onderzoeken die worden uitgevoerd ten behoeve van het WKO-systeem.

Reactie vanuit de gemeente naar Eteck

8 maart 2021

De reactie vanuit de gemeente naar Eteck, waarin ze aangeven – onder voorwaarden – bereid te zijn het gesprek aan te gaan om tot oplossingen te komen.

Reactie vanuit Eteck naar de gemeente

29 januari 2021

De reactie vanuit Eteck naar de gemeente, waarin ze ontkennen dat er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

Gemeente stelt Eteck in gebreke

13 januari 2021

De gemeente heeft een ingebrekestelling naar Eteck gestuurd.


Last Updated: 26-Nov-2021
WebMaster: arjan@swww.nl
© copyright 2021 Stichting WKO Wijk Weideveld