Home Contract Zoeken

Overeenkomst Energievoorziening Weideveld te Bodegraven

Contracthistorie: Volgens artikel 7.7.1 kan goedkeuring worden onthouden, indien voormelde derde naar objectieve maatstaven gemeten qua niet gekwalificeerd genoeg is om de aanleg en exploitatie verder voort te zetten.

Als antwoord op mijn vragen hierop uit mijn Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek:
  1. De beoordeling van de objectieve maatstaven voor de overdracht van de Nuon naar Greenspread; (Zie Wob #10)
  2. De officieel verleende goedkeuring van de gemeente voor de overdracht van de Nuon naar Greenspread; (Zie Wob #12)
  3. De beoordeling van de objectieve maatstaven voor de overdracht van Greenspread naar Eteck; (Verandering aandeelhouder zie Wob #13 en Wob #15)
  4. De officieel verleende goedkeuring van de gemeente voor de overdracht van Greenspread naar Eteck. (Zie Wob #14)

Handhaven

16 december 2021 In raadsinformatiebrief nr. 109 staat: Wanneer gaat het College de bewoners helpen door voor de bewoners op te komen in plaats van samen te gaan werken met een partij die steeds aantoonbaar haar afspraken niet nakomt?

Gewoon handhaven op het contract!
Last Updated: 23-Jan-2022
WebMaster: arjan@swww.nl
© copyright 2021-2022 Stichting WKO Wijk Weideveld