Home Nieuws Status Listig Corrosie Referenties Zoeken

Slechte waterkwaliteit Corrosie Vervuiling CV water Verstopping in afleverset Geen warmte Lekkages Sinds 2018 zijn de risico's van slechte waterkwaliteit door de bewoners benoemd. Klik op een probleem om meer informatie te krijgen
Op 9 juli 2022 is er vanuit het bewonerscollectief een gezamelijke reactie gestuurd naar Eteck en naar de gemeente die de problemen goed samenvat

Waterkwaliteit

De slechte waterkwaliteit zorgt voor corrosie.

Corrosie

Door corrosie ontstaat er aanslag waardoor de leidingen en filters langzaam dichtslibben, en kan er lekkage ontstaan

Vervuiling

De vervuiling bestaat al jaren voornamelijk uit corrosie deeltjes en magnetiet

Verstopping

De filters in de woningen slibben dicht door magnetiet (bruinzwarte tot zwarte vorm van ijzeroxide, ook wel zwarte roest genoemd)

Warmte

Als de warmte individueel niet werkt wordt je meteen doorgestuurd naar je binneninstallateur

Lekkages

Door de langdurige aanvoer van water die niet voldoet aan de richtlijnen is er gevolgschade aan de binnenhuisinstallaties van de woningen

Last Updated: 6-Aug-2023
WebMaster: arjan@v-beijnum.nl
© copyright 2023 Arjan van Beijnum