Home Nieuws Status Listig Corrosie Referenties Zoeken

20230814 Operatie geslaagd patiënt overleden
20230805 ad.nl - In 2050 energieneutraal Geen enkele gemeente gaat dat halen bij lange na niet zelfs
20230729 VGvisie - Samenwerking is noodzakelijk om warmtetransitie te versnellen
20230628 bijlage 1 - Overzicht moties juni 2023
20230621 Kadernota 2024 Het eerste honk bereikt
20230621 br6.nl - Advocaten Ingeschakeld tegen Eteck
20230510 Openbaar verslag van Maandelijkse Inspraak
20230510 Inspreektekst Mw. Nemeth
20230510 Inspreektekst dhr. Hogendoorn.pdf
20230510 Inspraak dhr Van Beijnum
20230510 bijlage inspraak Dhr Hogendoorn
20230509 edgh.nl - Na ruim 11 maanden nog steeds geen documenten
20230410 radar.avrotros.nl - Radar ontvangt meer dan 550 klachten over warmteleverancier Eteck CEO reageert in de uitzending
20230410 radar.avrotros.nl - Klachten over Eteck - Reactie ACM
20230410 eteck.nl - Update onderzoek tariefstelling bronenergieprojecten
20230407 radar.avrotros.nl - tv-uitzending 10-04-2023
20230406 facebook.com - Levi Hogendoorn - konijnen uit hoge hoed
20230324 ACM - Rendementsmonitoring warmteleveranciers 2021 2022
20230323 nos.nl - ACM warmteleveranciers verdienden gemiddeld niet meer ondanks hogere prijzen
20230323 acm.nl - ACM rendement warmteleveranciers 2022 niet gestegen ondanks hoger maximumtarief
20230307 radar.avrotros.nl - Warmtenet duurder dan gas oplossing blijft uit
20230307 radar.avrotros.nl - Warmtenet duurder dan gas - Reacties minister Jetten ACM Eneco en Vattenfall
20230302 reclamecode.nl - Uitspraak Misleiding Ontbrekende informatie Eteck
20230221 eteck.nl - Reactie Eteck op uitzending Radar
20230220 radar.avrotros.nl - Gasloze klanten Eteck zien rekening in 2023 met 73 procent stijgen
20230220 edgh.nl - Eteck opnieuw onder vuur bij Tros Rader
20230215 Openbaar verslag van Gemeenteraad
20230214 Bewonersbrief WKO Weideveld
20230210 LLBR Motie WKO
20230210 edgh.nl - Lokaal Liberaal pleit voor doorbraak WKO Weideveld
20230206 Legionellaveiligheid_WKO_Weideveld - Risicoanalyse en beheersplan legionellapreventie leidingwaterinstallatie
20230206 Legionellaveiligheid_WKO_Weideveld
20230203 Woo-verzoek monitoring WKO systeem inventarislijst
20230203 Woo-verzoek monitoring WKO systeem
20230203 Bijlages Woo-verzoek monitoring WKO systeem
20230203 Besluit op Woo-verzoek monitoring WKO systeem
20230131 kobr.nl - Van symboolpolitiek wordt niemand wijzer
20230131 kobr.nl - Treurnis troef
20230127 edgh.nl - Motie van Treurnis treft wethouder in WKO dossier
20230127 digitalebodegraafsekrant.nl - Motie van treurnis treft wethouder in WKO dossier
20230127 br6.nl - Motie van treurnis vanwege te weinig communicatie over WKO
20230126 kobr.nl - Wethouder Kersbergen ziet motie van treurnis verworpen
20230126 energeia.nl - Een verleidelijk warmtenet voor een rechtvaardige transitie
20230125 Openbaar verslag van Gemeenteraad
20230125 Motie van Treurnis WKO
20230124 kobr.nl - Nieuwe bestuursstijl
20230124 Beantwoording technische vragen CDA - WKO weideveld
20230123 Brief voor gemeenteraadsvergadering 25 januari 2023 inzake WKO Weideveld - Bijlage 3
20230123 Brief voor gemeenteraadsvergadering 25 januari 2023 inzake WKO Weideveld - Bijlage 2
20230123 Brief voor gemeenteraadsvergadering 25 januari 2023 inzake WKO Weideveld - Bijlage 1
20230123 Brief voor gemeenteraadsvergadering 25 januari 2023 inzake WKO Weideveld
20230121 bnnvara.nl - Belbus Hoogbejaarde vrouw in de kou wegens zeer hoge energierekening
20230120 WKO meting kwartaalrapportage Q3 geanonimiseerd
20230120 Verslag Maandelijkse Inspraak 11 januari 2023
20230120 Memo raad WOO
20230120 Memo raad voortgang WKO
20230120 destentor.nl - Woningen in deze Apeldoornse wijk zijn gasloos, maar tóch zijn gas en olie nodig
20230119 blaricum.nl - Uitkomsten gesprekken Eteck over tariefstijging Blaricummermeent
20230119 ad.nl - Wie op het warmtenet wordt aangesloten kan geen energieleverancier kiezen en is niet duurzaam bezig
20230117 kobr.nl - Inspraakraad Centrumplan plassengebied WKO en nieuw appartementencomplex
20230117 facebook.com - Rina Hampel - Een jaar na de petitie
20230114 eteck.nl - Klantenservice - Hoe kunnen we je helpen
20230112 woonbond.nl - Warmterekening stijgt met zon 25 euro per maand
20230112 facebook.com - Levi Hogendoorn-Nieuwsbrief
20230111 wyniasweek.nl - Stilletjes sterft het gasverbod onhaalbaar en onbetaalbaar
20230111 nhnieuws.nl - Blaricummermeent schrikt van flinke tariefstijging warmte- en koude opslag maar liefst 73 procent
20230111 groene.nl - De Groene Amsterdammer
20230108 ad.nl - Wie boven prijsplafond komt betaalt bij Eneco hoofdprijs voor stadswarmte maar overstappen kan niet
20230104 nl.trustpilot.com - maak melding bij de ACM
20230103 kobr.nl - Bewoners niet betrekken is normaal
20230103 Erik Enter - Stand van zaken Eteck - Bijlage
20230103 Erik Enter - Stand van zaken Eteck
20221221 facebook.com - Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk - Motie WKO Weideveld
20221221 Beantwoording openstaande vragen n.a.v. bijpraatsessie WKO 7 december 2022
20221220 edgh.nl - Bewoners niet betrekken is normaal
20221220 digitalebodegraafsekrant.nl - Bewoners niet betrekken is normaal
20221219 eteck.nl - Warmtetarieven 2023
20221218 ad.nl - EU-burgers gaan vanaf 2027 betalen voor CO2-uitstoot rijden en wonen
20221215 versbeton.nl - Worstelen met warmtenetten
20221211 consuwijzer.nl - Hoeveel betaal ik voor mijn warmte
20221209 Tarievenbesluit warmteleveranciers 2023
20221209 acm.nl - ACM stelt maximumtarief warmte vast en houdt daarbij rekening met prijsplafond
20221207 WKO Weideveld Presentatie
20221207 Verslag Maandelijkse Inspraak, presentaties en meningvormende overleggen
20221207 Gertjan de Joode - Samenwerken aan integrale oplossingen
20221130 degeschillencommissie.nl - De afleesbaarheid van meterstanden dient voldoende eenvoudig te zijn voor de consument
20221126 ad.nl - Voor Bodegravers geldt: 'Praatjes vullen geen gaatjes'
20221124 gelderlander.nl - Voorzichtig positieve geluiden in Passewaaij waakhond ACM gaat warmtebedrijf Eteck scherp in de gaten
20221122 Eteck Warmte-etiket 2021
20221121 edgh.nl - ACM houdt extra toezicht op warmteleverancier Eteck bewoners voelen zich gesteund
20221121 acm.nl - ACM houdt extra toezicht op warmteleverancier Eteck vanwege nieuwe vergunning
20221121 ACM houdt extra toezicht op warmteleverancier Eteck vanwege nieuwe vergunning
20221115 Uitblijven reactie op de open brief aan de wethouder inzake WKO Weideveld
20221023 yource.work - Coördinator Customer Care
20221020 Getekende motie BBR, LLBR, VVD, D66 Motie 1 WKO Weideveld
20221020 br6.nl - Opiniërende bespreking begroting en motie WKO
20221020 br6.nl - Motie WKO unaniem aangenomen
20221020 BBR, LLBR, VVD, D66 Motie 1 WKO Weideveld
20221019 facebook.com - Levi Hogendoorn - Werkzaamheden
20221018 warmte365.nl - Vertrouwenskwesties blijven olifant in de kamer bij aanbestedingen
20221018 BBR Motie 1 WKO Weideveld
20221014 gelderlander.nl - Hoe duizenden mensen amper gas gebruiken maar door gestegen gaskosten tóch de hoofdprijs betalen
20221014 Eteck - Succesvol aanbesteden van collectieve warmteoplossingen
20221014 Eteck - Position paper Succesvol Aanbesteden
20221014 Eteck - Anders aanbesteden - Royal HaskoningDHV
20221014 edgh.nl - Ombudsman verklaart klacht ongegrond gemeente heeft zich voldoende ingespannen
20221012 Einde onderzoek inzake Eteck
20221007 facebook.com - Levi Hogendoorn - Willem Duvekot
20221007 energeia.nl - Eteck-bestuurders missen vertrouwen en willen anders samenwerken
20221006 nationaleombudsman.nl - Gemeente informeert man voldoende over haar rol bij warmte-koudeopslag
20221004 facebook.com - Levi Hogendoorn - Liegen bedriegen draaien en uitstellen
20221004 Beantwoording vragen BBR inzake WKO Weideveld
20221001 facebook.com - Levi Hogendoorn - pH van het systeemwater
20220930 energeia.nl - VNG houdt vast aan publiek eigendom warmtenetten
20220928 Wie zorgt voor warmte in de wijk? Twist over eigendom vertraagt nieuwe warmtenetten
20220928 facebook.com - Arjan van Beijnum - Parameters 3
20220927 facebook.com - Arjan van Beijnum - Parameters 2
20220927 duurzaamgebouwd.nl - Prijs warmte loskoppelen van gastarief
20220926 Verzoek WKO Weideveld op te nemen als vast agendapunt
20220926 facebook.com - Arjan van Beijnum - Parameters 1
20220925 yource.work - Klantenservice Medewerker Eteck Thuiswerken
20220925 facebook.com - Arjan van Beijnum - Wie betaalt bepaalt
20220924 WOO Verzoek Levi - WKO Weideveld brieven
20220924 WOO Verzoek Levi - WKO Weideveld - Whatsapp
20220924 WOO Verzoek Levi - Bijlagen bij e-mailberichten
20220924 WOO Verzoek Levi - Bijlage WKO Weideveld - deel 5
20220924 WOO Verzoek Levi - Bijlage WKO Weideveld - deel 4
20220924 WOO Verzoek Levi - Bijlage WKO Weideveld - deel 3
20220924 WOO Verzoek Levi - Bijlage WKO Weideveld - deel 2
20220924 WOO Verzoek Levi - Bijlage WKO Weideveld - deel 1
20220924 WOO Verzoek Levi - Besluit op Woo-verzoek WKO Weideveld deel 1
20220924 WOO Verzoek Levi - Aanbestedingsleidraad Monitoring van de WKO Weideveld - d.d. 18 mei 2022
20220924 WOO Verzoek Levi - 20220925 WOO Verzoek
20220922 telegraaf.nl - Half miljoen huishoudens met stadswarmte in onzekerheid
20220922 omroepflevoland.nl - Kabinet werkt aan plan voor compensatie stadsverwarming
20220922 br6.nl - Einde WKO dossier nog lang niet in zicht
20220922 ad.nl - Woerden steunt bewoners en stuurt pittige brief naar minister Jetten Roep warmtebedrijven tot de orde
20220921 br6.nl - Einde WKO dossier nog lang niet in zicht
20220920 Verslag Commissie Bestuur en Financiën20 september 2022
20220916 Technische vragen BBR inzake WKO Weideveld
20220916 Ingekomen brief dhr. Enter inzake WKO Weideveld
20220909 Eteck impact report 2021
20220907 Beantwoording Schriftelijke Vragen Koyuncu WKO-systeem en Eteck’s slechte service
20220906 Oplegnotitie WKO Weideveld commissie Bestuur & Financiën van 20 september
20220906 amstelveenblog.nl - CU Gasloze pomp driekwart duurder
20220902 ad.nl - Bewoners gasloze wijk boos op minister Geen gas maar we betalen wel kapitalen aan energiekosten
20220901 woo-knop.nl - Monitoring van het WKO systeem
20220829 energeia.nl - Energie-Nederland vreest voor financiële mangel voor warmtebedrijven
20220829 duurzaamgebouwd.nl - artikel20220829-technische-problemen-oudere-wko-systemen
20220825 energeia.nl - Klant heeft geen inzicht in kwaliteit warmtelevering WKO
20220825 acm.nl - ACM heeft nader onderzoek laten doen naar technische problemen WKO-systemen
20220825 ACM - Inzicht in WKO-systemen
20220820 digitalebodegraafsekrant.nl - Dossier WKO Weideveld sleept zich voort
20220819 Open brief inzake WKO Weideveld - Bijlage 5
20220819 Open brief inzake WKO Weideveld - Bijlage 4
20220819 Open brief inzake WKO Weideveld - Bijlage 3
20220819 Open brief inzake WKO Weideveld - Bijlage 2
20220819 Open brief inzake WKO Weideveld - Bijlage 1
20220819 Open brief inzake WKO Weideveld
20220819 edgh.nl - Dossier WKO Weideveld sleept zich voort
20220816 Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen BBR
20220813 facebook.com - controleren op putcorrosie
20220805 facebook.com - Lokaal Liberaal Bodegraven Reeuwijk
20220802 Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Stoffels van de ChristenUnie over Warmtevoorziening Westwijk Zuid-West
20220727 energeia.nl - Gas nog altijd hofleverancier op warmte-etiketten
20220726 rplwoerden.nl - Wantrouwen WarmteKoudeOpslag Weideveld Bodegraven
20220725 edgh.nl - Gewoon je boerenverstand gebruiken
20220724 br6.nl - Wantrouwen over WKO Weideveld blijft groeien
20220721 Reactie L Hogendoorn op beantwoording vragen LLBR
20220720 Beantwoording schriftelijke vragen LLBR
20220718 energeia.nl - Warmtewet wederom vertraagd, loskoppeling gas en warmte niet eruit getild
20220715 Kamerbrief over voortgang Wet collectieve warmtevoorzienig
20220715 acm.nl - Rendementstoets
20220715 acm.nl - Consultatie RAR warmte
20220715 acm.nl - Consultatie beleidsregel rendementstoets
20220715 acm.nl - ACM start consultatie beleidsregel rendementstoets warmte
20220715 ACM consultatie rar warmte
20220715 ACM consultatie beleidsregel rendementstoets
20220714 edgh.nl - De duurzaamheiddroom van Bodegraven werd nachtmerrie voor Weideveld
20220713 br6.nl - Hoogendoorn wil weten of gemeente prestaties WKO-systeem nog monitort
20220713 Aanvullende schriftelijke vragen BBR - WKO Weideveld
20220712 Reactie WKO Weideveld op brief Eteck
20220712 Bijlage bij de reactie van WKO Weideveld op conceptbrief Eteck
20220706 bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl - Vragen mbt het WKO systeem schriftelijk beantwoorden
20220703 rijksoverheid.nl - Hoe kan ik een klacht indienen bij de Nationale ombudsman
20220701 edgh.nl - Wel of geen lichtpuntjes voor WKO-gebruikers Weideveld
20220629 warmtenetwerk.nl - Minister Jetten wil eigendom warmtenetten van privaat naar publiek
20220628 energeia.nl - Jetten wil publiek eigendom warmtenetten in nieuwe Warmtewet
20220628 bureauspotlight.nl - Klantenonderzoek Warmtebedrijf de volledige resultaten
20220623 Schriftelijke vragen ex art. 33 RvO gemeenteraad WKO Weideveld
20220622 PowerPoint Presentatie Levi Hogendoorn WKO Weideveld
20220622 Inspraak Levi Hogendoorn WKO Weideveld
20220622 Besluit op Woo-verzoek lozen systeemwater WKO Weideveld
20220620 facebook.com - Inspraak Levi Hogendoorn
20220616 rijnmond.nl - Dik 500 euro per maand betalen voor het warmtenet Ik durf m eigenlijk niet meer aan te zetten
20220616 funda.nl - Vogelwikke 1 2412 AK Bodegraven Weideveld
20220613 Woo-verzoek lozen systeemwater WKO Weideveld
20220608 energeia.nl - Spoelactie warmtenet Beljaart zorgt voor minder storingstickets bij warmtebedrijf Eteck
20220603 trouw.nl - Huishoudens keren warmtenet de rug toe omdat ook zij de hoge gasprijs voelen
20220531 mareonline.nl - Ook als ze altijd koud douchen, betalen studenten de volle mep
20220527 ad.nl - Bewoners gasloze woningen Woerden voelen zich niet gehoord door gemeentebestuur Hoe moet dat straks
20220527 acm.nl - UHT Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie
20220525 warmtenetwerk.nl - Spoelactie zorgt weer voor warmte in De Beljaart
20220525 LinkedIn - Het warmtecomfort voor bewoners van project De Beljaart in Dongen
20220523 gemeente.nu - Warmtewet belangrijke stem voor gemeenten
20220513 volkskrant.nl - Prijs van warmtenet nog zeker twee jaar gekoppeld aan gas Gaan klanten meer betalen
20220513 nos.nl - Huishoudens met stadsverwarming nog jaar vast aan hoge gasprijs
20220513 ACM UHT Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie
20220512 Eteck storingsregistratie 2021
20220510 uitspraken.rechtspraak.nl - ECLINLRBAMS20222100
20220506 ad.nl - Edwin 46 liet zijn nieuwbouwhuis ontkoppelen van het warmtenet Ik vond het absurd
20220501 gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl - Woo-verzoek
202205 dewarmteregisseurs.nl - De Warmtewet 2 publiek-eigendom tenzij
20220429 rtlnieuws.nl - Tegen je zin van het gas Vanaf 2024 zou dat kunnen
20220420 solarmagazine.nl - ACM Energiewet moet aangepast worden om uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn
20220420 duurzaamgebouwd.nl - Warmtenet goedkoper dan nieuw gascontract
20220420 ad.nl - Dankzij boze brief aan Rob Jetten praat Tweede Kamer over hoge energierekeningen Woerdenaren
20220419 nvde.nl - Onderzoek DWA Warmtenet anderhalf keer goedkoper dan cv op aardgas
20220419 gelderlander.nl - Hele Groesbeekse wijk van gas halen mislukt De techniek is niet goed genoeg om dat massaal te doen
20220418 Rapportage Warmtepact 2021
20220415 nrc.nl - Amsterdammer met stadsverwarming Dan heb je ineens mazzel
20220411 Eneco - Procedure Uit bedrijf laten nemen stadswarmte-aansluiting
20220408 gelderlander.nl - Tiel en energiebedrijf Eteck een goed huwelijk is het nog steeds niet
20220408 ad.nl - Een vette energierekening krijgen terwijl je van het gas af bent deze bewoners betalen zich blauw
20220407 DWA Notitie gebruikskosten warmtenet
20220407 DWA Notitie gebruikskosten warmtenet
20220331 rebonieuws.nl - Televisieprogramma De Hofbar in Weideveld Bodegraven
20220330 nos.nl - ACM leveranciers stadswarmte maken geen misbruik van hoge energieprijzen
20220330 fd.nl - Controlezucht in nieuwe warmtewet belemmert de energietransitie
20220330 editiegroenehart.nl - WKO systeem Weideveld 6 april in de hoofdrol bij de Hofbar op NPO2
20220330 acm.nl - Warmteleveranciers blijven gemiddeld 18 onder maximumtarieven van misbruik lijkt geen sprake
20220330 acm.nl - Uitkomsten analyse warmtetarieven en inkoopkosten energie van warmteleveranciers
20220319 klacht.nl - Klacht Alleen maar uit op snel geld ten koste van alles en iedereen
20220317 KTO-rapportage Eteck 2021
20220317 Factsheet KTO Eteck 2021
20220315 br6.nl - Stichting WKO Weideveld vergelijkt de standpunten over WKO-systeem
20220314 rebonieuws.nl - Standpunten politieke partijen WKO
20220313 digitalebodegraafsekrant.nl - Standpunten politieke partijen WKO
20220308 eteck.nl - Klanttevredenheidsonderzoek 2021
20220223 woonbond.nl - Energierekening fors omlaag bij WKO-installatie
20220223 Verslag Gemeenteraad
20220217 facebook.com - Rina Hampel-Perikelen rondom het WKO in Weideveld
20220216 WKO animatie met afleverset
20220214 nd.nl - Overheid stuur op warmtenet
20220211 Kamerbrief over uitwerking coalitieakkoord onderdeel Klimaat en Energie - Bijlage Overzicht wetgeving voor klimaat
20220211 Kamerbrief over uitwerking coalitieakkoord onderdeel Klimaat en Energie
20220211 facebook.com - Levi Hogendoorn - Wat is de definitie van objectief
20220210 Antwoord op vragen van de leden Erkens en Boucke over het artikel 'Warmtewet laat nog minstens een jaar op zich wachten’
20220208 internetconsultatie.nl - Help ons wetten en regels te verbeteren die mensen ernstig in de knel brengen
20220207 digitalebodegraafsekrant.nl - Lijst 10 en frisse poster voor mijnklimaatpartij
20220205 eteck.nl - Tarieven 2022
20220204 gelderlander.nl - Van het gas af maar hogere rekening hoe bewoners van duurzame wijken nu tóch worden geraakt
20220203 rebonieuws.nl - Warmte Koude Opslag-systeem zorgt voor problemen en hoge prijzen in Bodegraven
20220203 nos.nl - Grote gemeenten koppel prijs stadswarmte los van gasprijs
20220203 nieuws.nl - Grote gemeenten willen prijs warmtenetten loskoppelen van gas
20220203 gemeente.nu - Warmtetransitie krijgt juridisch stokje achter de deur
20220201 lagrogeelkerken.nl - Van de Wob naar de Woo
20220201 change.inc - Verduurzamen woningen gaat sneller door invoering koolstofbudget
20220131 omroepflevoland.nl - Waarom wordt stadsverwarming duurder
20220131 Eteck nieuwsbrief Januari 2022
20220131 beschermwarmteconsument.petities.nl - Zorg voor een wet die de warmteconsument beschermt
20220129 ad.nl - Bewoners Weideveld bieden petitie aan tegen hoge energiekosten
20220128 nrc.nl - Van het gas af en toch meer betalen voor een warm huis Hoe kan dat
20220128 klimaatweb.nl - Gemeente mag straks woning van aardgas afsluiten
20220128 bndestem.nl - Na 12 jaar in de kou betalen bewoners van de Beljaart nu ineens torenhoge prijzen voor warmte
20220126 Petitie Stichting WKO Wijk Weideveld
20220126 omroepwest.nl - Warmte Koude Opslag in Bodegraven-Reeuwijk duur niet duurzaam
20220125 gelderlander.nl - Tiel-West gaat als eerste van het aardgas af Minst lastige wijk om in Tiel te starten
20220124 ad.nl - Hoe kan dit Guy verhuisde naar superzuinige woning toch kreeg hij een absurd hogere energierekening
20220117 radar.avrotros.nl - Energierekening óók fors omhoog als je huis niet met gas wordt verwarmd
20220116 rijksoverheid.nl - Stijgende energierekening deels gecompenseerd
20220116 eteck.nl - Tarieven 2022
20220112 warmtenetwerk.nl - Invoering Warmtewet 2 uitgesteld naar 2023
20220112 solarmagazine.nl - Nieuwe Warmtewet pas in 2023 aan Tweede Kamer aangeboden Energiewet wel dit jaar behandeld
20220112 eteck.nl - Tarieven 2022
20220111 omroepbrabant.nl - Geen prijsdaling stadsverwarming na gesprek met Ennatuurlijk
20220110 VNG Handreiking Van Wob naar Woo
20220110 eteck.nl - Tarieven 2022
20220107 omroepbrabant.nl - 19000 handtekeningen tegen te dure stadsverwarming van Ennatuurlijk
20220104 rtlnieuws.nl - Geen gasaansluiting toch een fiks hogere energierekening
20211231 fd.nl - Britse investeerder lijft Noord-Nederlandse exploitant van containerterminals in
20211228 nos.nl - Gemeenten bezorgd over stijgende tarieven stadsverwarming
20211228 gelderlander.nl - Veenendaal vindt geen private partner voor warmtenet nieuwbouwwijk en wil het nu zelf doen
20211224 warmtenetwerk.nl - Duurzame warmte en koude in Haagse Laakhavens gegund aan Eteck
20211224 aedes.nl - Aedes steunt oproep van ACM voor matigen verhoging warmtetarieven
20211223 woonbond.nl - Voorkom enorme stijging warmteprijzen
20211223 telegraaf.nl-Warmtenet mag 67% duurder consumentenorganisaties bezorgd
20211223 nos.nl - Warmtetarieven mogen in 2022 met maximaal 67 procent stijgen
20211223 group.vattenfall.com - Vattenfall blijft ver onder maximale warmtetarieven ACM
20211223 eigenhuis.nl - Warmtetarieven door het dak
20211223 dvhn.nl - Huishoudens die zijn aangesloten op warmtenet en stadsverwarming gaan in 2022 flink meer betalen
20211223 Brief VEH Woonbond Consumentenbond Warmtetarieven
20211223 acm.nl - ACM waarschuwt warmteleveranciers tarieven niet onnodig te verhogen
20211220 klimaatweb.nl - Consumentenbescherming bij aardgasvrij maken wijken
20211220 gemeente.nu - Impact warmtetransitie begint bij succesvol aanbesteden
20211219 editiegroenehart.nl - Uit de lokale politiek - Weideveld WKO
20211217 Open brief aan burgemeester en gemeenteraad inzake WKO Weideveld
20211216 Raadsinformatiebrief nr. 109 Reactie Brief Stichting WKO Weideveld d.d. 6 december 2021
20211216 Open brief aan de raadsleden inzake WKO Weideveld
20211216 bd.nl - Tilburg en Breda zie af van oneerlijke prijsverhoging voor 51000 gebruikers warmtenet
20211216 acm.nl - ACM treedt op tegen warmteleveranciers die storingsregistratie niet of niet goed publiceren
20211210 duurzaamgebouwd.nl - Bodem en water vormen basis omvangrijk Haags warmtesysteem
20211208 editiegroenehart.nl - WKO Weideveld vervolg
20211208 editiegroenehart.nl - Aan Eteck om vertrouwen terug te winnen
20211208 acm.nl - Gemiddeld rendement warmtebedrijven is gedaald in 2019 en 2020
20211206 LLBR ...en dan werd het WKO systeem ook nog besproken
20211206 Ingekomen stuk 127 - Open brief aan de raadsleden
20211203 Presentatie bijeenkomst inspraakraad - WKO
20211201 Openbaar verslag van Maandelijkse Inspraak, presentaties en meningvormende overleggen
20211129 Nieuwsbrief WKO Weideveld
20211128 facebook.com - Levi Hogendoorn - Reinigen Filters
20211128 br6.nl - Nog steeds geen vertrouwen in Eteck
20211126 facebook.com - Rina Hampel - Bewonersavond
20211126 editiegroenehart.nl - WKO Weideveld
20211126 acm.nl - Waarborgen voor consumenten in de wijkgerichte aanpak
20211126 acm.nl - ACM benadrukt belang van consumentenbescherming bij aardgasvrij maken van wijken
20211121 Presentatie WKO Weideveld BIJLAGE C - Brief ETECK (minnelijk)
20211121 Presentatie WKO Weideveld BIJLAGE B - Routekaart WKO
20211121 Presentatie WKO Weideveld BIJLAGE A - Stand van Zaken WKO Weideveld
20211118 gemeente.nu-Warmtetransitie raakt lokaal in het slop
20211117 change.inc - Michiel van den Berg Eteck De gasperikelen maken ons bewust van onze afhankelijkheid van gas
20211113 fd.nl - Personalia - Joost Fröhlich benoemd tot COO bij Eteck
20211113 ad.nl - Ingrijpen gewenst in Tiel CO2-uitstoot te hoog nu heel Passewaaij gas stookt
20211102 telegraaf.nl - Kabinet ook met stadswarmte dupe van hoge gasprijzen
20211102 RIB 2021 nr. 94 - Huidige stand van zaken WKO Weideveld
20211027 cobouw.nl - Adviseur Exploitatierisico collectieve WKO-systemen zwaar onderschat in energietransitie
20211025 cobouw.nl - Stijgende gasprijzen frustreren ook warmtebedrijven Maak kostprijs warmte transparant
20211021 eteck.nl - Interview VG Visie - Investeren in de energietransitie
20211021 ad.nl - Warmtenetgebruikers voelen zich genept Ook wij zijn de dupe van stijging gasprijs
20211019 gemeente.nu - Lokaal collectief en betaalbaar van het gas af hoe doe je dat
20211016 gelderlander.nl - Warmtebedrijf Eteck op de knieën voor bewoners Passewaaij Tiel maar het bewonerscomité is er helemaal
20211014 Veelgesteldevragen stijgende energieprijzen
20211012 gld.nl - Mogelijke vertraging Groenpoort Veenendaal
20211011 radar.avrotros.nl - Van het gas af en toch een hogere energierekening hoe kan dat
20211011 radar.avrotros.nl - Energierekening - Reactie Woonbond
20211011 radar.avrotros.nl - Energierekening - Reactie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
20211011 radar.avrotros.nl - Energierekening - Reactie ACM
20211011 cobouw.nl - ACM start technisch onderzoek naar WKO-systemen
20211008 radar.avrotros.nl - Tv-uitzending 11 oktober 2021
20211008 acm.nl - ACM laat technisch onderzoek doen naar warmte-koude opslagsystemen
20211007 change.inc - Met een smak geld van banken hoopt Eteck meer duurzame warmte te leveren
20211006 eteck.nl - Vier Nederlandse banken versterken positie Eteck
20211005 Beantwoording schriftelijke vragen inzake WKO Weideveld (LLBR)
20210930 eigenhuis.nl - Flinke stijging warmtetarieven verwacht
20210926 facebook.com - Deze foto kwam zojuist als herinnering voorbij
20210923 facebook.com - Het contract tussen Eteck en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
20210922 editiegroenehart.nl - LLBR stelt vragen over WKO Weideveld
20210921 LLBR vragen WKO Weideveld
20210914 editiegroenehart.nl - Eteck levert in Weideveld steeds minder voor steeds meer geld
20210914 digitalebodegraafsekrant.nl - Eteck levert in Weideveld steeds minder voor steeds meer geld
20210913 passewaaij7.nl - 2021-09-08 Status vernieuwing WKO-systeem
20210913 eteck.nl - Warmteleverancier Eteck versterkt met nieuwe CEO
20210908 Eteck Status vernieuwing WKO systeem Passewaaij Tiel
20210907 editiegroenehart.nl - Opnieuw vragen rondom Eteck
20210906 Ingekomen stuk 104 - Open brief WKO Weideveld
20210807 spielwork.com - Werken bij Eteck
20210807 spielwork.com - Front Office Medewerker Eteck
20210807 spielwork.com - Backoffice Medewerker Eteck
20210807 gelderlander.nl - Problemen bewoners Passewaaij Tiel met temperatuur binnenshuis duren zeker nog tot eind 2022
20210802 eteck.nl - Eteck steunt ambitie ACM
20210729 editiegroenehart.nl - ACM vraagt aandacht voor problemen oudere warmte-koude opslagsystemen
20210728 br6.nl - ACM wil kunnen handhaven bij problemen met WKO-systemen
20210728 binnenlandsbestuur.nl - ACM wil meer regels voor bodemwarmtesystemen
20210727 radar.avrotros.nl - ACM Wetswijzigingen nodig voor onbetrouwbare warmte-koude-opslagsystemen
20210727 omgevingsweb.nl - ACM vraagt bij wetgever aandacht voor problemen oudere warmte-koude opslagsystemen
20210727 fd.nl - Dure duurzame stadswarmte
20210727 energeia.nl - ACM wil meer regels om WKO‐systemen in het gareel te houden
20210727 cobouw.nl - ACM wil betere handhaving leveranciers in nieuwe Warmtewet
20210727 ad.nl - Bewoners nieuwbouwwijk staan vaak in de kou toezichthouder vindt dat ministerie moet ingrijpen
20210727 acm.nl - ACM vraagt bij wetgever aandacht voor problemen oudere warmte-koude opslagsystemen
20210723 Brief ACM aan ministerie over problemen oudere warmte-koude opslagsystemen
20210720 binnenlandsbestuur.nl - Warmtewet 2 voorlopig in de ijskast
20210707 kobr.nl - Eteck de beschermde geldwolf in duurzame warmte
20210706 gemeente.nu - Warmtewet van tafel na kritiek gemeenten en provincies
20210706 Eteck impact report 2020
20210706 binnenlandsbestuur.nl - Decentrale overheden willen publieke optie in warmtewet
20210705 rijksoverheid.nl - Kamerbrief over voortgang Wet collectieve warmtevoorziening
20210705 rebonieuws.nl - Ingezonden brief Eteck de beschermde geldwolf in duurzame warmte
20210704 editiegroenehart.nl - Eteck de beschermde geldwolf in duurzame warmte
20210704 digitalebodegraafsekrant.nl - Eteck de beschermde geldwolf in duurzame warmte
20210629 Transitievisie Warmte gemeente Bodegraven-Reeuwijk
20210626 dongen.nieuws.nl - D66 Dongen Einde energieproblematiek Beljaart fase 1 in zicht
20210623 Raadsbesluit Kredietvoorstel WKO Weideveld
20210617 kobr.nl - Keuze over milieustraat blijft open
20210615 Gemeente Veenendaal - Geagendeerde RIB vragen en antwoorden - RIB2021_83 Groenpoort
20210615 eteck.nl - Storingsregistratie
20210615 Eteck storingsregistratie 2020 aangepast
20210611 bndestem.nl - Spoelklus moet Dongense wijk Beljaart straks weer opwarmen
20210610 gelderlander.nl - Veenendaal moet straks in zijn eentje borg staan voor miljoenentekorten bij warmtebedrijf Veenendaal
20210610 change.inc - In de warmtetransitie is het creëren van maatschappelijk draagvlak de grootste uitdaging
20210609 kobr.nl - Toekomst milieustation komt in beslissende fase
20210609 hetkrantje-online.nl - Warmteleverancier Eteck vestigt zich in Voorburg
20210609 editiegroenehart.nl - Eteck-dossier nog lang niet gesloten
20210608 voorburgsdagblad.nl - Eteck vestigt zich in Voorburg op Stationsplein
20210607 Rijksoverheid Bijlage bij Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot vaststelling tijdstip inwerkingtreding artikel 7 van de Warmtewet
20210607 Rijksoverheid Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot vaststelling tijdstip inwerkingtreding artikel 7 van de Warmtewet (2e - 4e lid)
20210603 Veenendaal RIB2021.83 Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken aanbesteding warmtenet Groenpoort
20210602 Inspraak Levi Hogendoorn m.b.t. WKO Weideveld - Inspraaktekst
20210601 Inspraak Levi Hogendoorn m.b.t. WKO Weideveld - WKO Weideveld fotobijlage
20210601 Inspraak Levi Hogendoorn m.b.t. WKO Weideveld - Rapport Technolab Madelief 6
20210601 Inspraak Levi Hogendoorn m.b.t. WKO Weideveld - IAC Rapport Madelief 6
20210601 Brochure spoelen leidingen-Beljaart Dongen
20210525 Raadsvoorstel Kredietvoorstel WKO Weideveld
20210525 Oplegnotitie Kredietvoorstel WKO Weideveld
20210525 gelderlander.nl - Te koud in de winter te heet in de zomer niemand komt op voor Passewaaij
20210522 gelderlander.nl - Bewoners van de eerste gasloze wijk van Tiel na tien jaar nog in de kou Te mooi om waar te zijn
20210521 gelderlander.nl - Tiel heeft het gehad met warmtebedrijf Eteck en heeft er geen vertrouwen meer in Het is 1 minuut voor
20210519 energeia.nl - Doorbraak in Warmtewet vraagt om frisse blik op publieke belangen
20210515 wyniasweek.nl - Voor het klimaat wordt de democratie zonder pardon aan de kant gezet
20210507 cobouw.nl - Analyse Achterkamertjespolitiek In bouw is dat al jaren zo
20210507 binnenlandsbestuur.nl - Wet collectieve warmtevoorziening Warmtewet 2
20210502 nu.nl - Veel studenten van Omegaplantsoen ontevreden over verwarmingsinstallatie
20210430 radar.avrotros.nl - Stadswarmte in Nederland erg duur in vergelijking tot andere landen
20210430 fd.nl - Stadswarmte in Nederland stuk duurder dan in rest van Europa
20210428 rtvdrenthe.nl - Moment van bezinning in Assen na onrust over gasloos Kloosterveen
20210427 leidschdagblad.nl - Leidse politiek buigt zich over duurzame maar dure verwarming in studentenflat
20210421 telegraaf.nl - ACM onderzoekt klachten over warmteleveranciers
20210421 radar.avrotros.nl - ACM zet vervolgstappen na gesprekken met ontevreden WKO-systeem-gebruikers
20210421 lente-akkoord.nl - Webinar over koelen met WKOs
20210421 leidschdagblad.nl - Hoge warmtekosten bij studentenflats Leidse Omegaplantsoen
20210421 acm.nl - ACM in gesprek met consumenten over hun problemen met warmteleveranciers
20210416 ad.nl - Vals gasalarm schrikt gasloze wijk Beljaart op
20210413 www.passewaaij7.nl - Vertrouwen in Eteck opgezegd!
20210413 collectief-onderhoud.nl - Binnen Installatie vloerverwarming
20210406 destentor.nl - Zwolle wil snel af van dure warmte uit biomassacentrale, maar ‘machteloosheid’ overheerst: ‘Mislukt project’
20210402 binnenlandsbestuur.nl - Koeling wordt de manier om duurzame warmte te introduceren
20210328 binnenlandsbestuur.nl - Essay nieuwe warmtewet is een keurslijf
20210326 pzc.nl - Afblazen aanleg warmtenet in Vlissingse Scheldewijk was volgens raadsleden te voorzien
20210326 binnenlandsbestuur.nl - Nieuwe warmtewet is een keurslijf
20210325 Opbrengst van het werk van de ACM in 2020
20210325 Jaarverslag ACM 2020
20210325 Eteck storingsregistratie 2020
20210325 acm.nl - ACM meer bescherming nodig voor vertrouwen in digitale economie
20210321 eteck.nl - Betaalbare warmte
20210321 eteck.nl - Aangename verkoeling
20210319 bndestem.nl - Dongense wijk Beljaart warmt eindelijk op
20210311 pzc.nl - Geen warmtenet voor Scheldewijk Vlissingen
20210311 change.inc - Underdog ontwikkelt zich tot leider op de warmtemarkt
20210311 br6.nl - Gemeente wil plan van aanpak voor goed werkend WKO systeem
20210309 RIB 2021 nr. 21 Stand van zaken WKO Weideveld en juridische correspondentie
20210309 Bijlage 2 bij RIB nr. 12 - 20210308 Reactie naar Eteck
20210309 Bijlage 1 bij RIB nr. 12 - 20210129 Brief van Eteck
20210223 warmte365.nl - Zijn klachten over de WKO-systemen terecht?
20210218 acm.nl - De ACM gaat in gesprek met bewoners na klachten over warmtevoorziening
20210212 ad.nl - Dongense wijk Beljaart weer in de kou
20210209 vastgoedmarkt.nl - In de kou mét hoge energierekening zorgen om warmtenet
20210208 radar.avrotros.nl - Van het gas af Warmtewet beschermt de consument onvoldoende
20210205 radar.avrotros.nl - Tv-uitzending 08-02-2021
20210204 voorburgsdagblad.nl - Woede in Albert Verweijstraat om koud appartement
20210127 cobouw.nl - Gerechtigheid voor bewoners WKO-wijk energieleverancier in gebreke gesteld
20210121 bndestem.nl - Studenten in de kou Alwel komt met passende schadevergoeding tegen vervelende overlast
20210121 ad.nl - Energieleverancier laat bewoners in de kou staan, Dennis is boos: ‘Ze gaan failliet door luiheid en wanprestaties’
20210120 kobr.nl - Eindelijk boete voor warmteleverancier Weideveld
20210119 ad.nl - Flinke boete voor energieleverancier na jarenlang klachten van bewoners
20210118 rebonieuws.nl - Boete Eteck of niet Warmtewet beschermt niet
20210116 EditieGroeneHart.nl - De strijd tegen Eteck
20210115 omroepwest.nl - Bewoners verbijsterd: Vestia had geen vergunning voor zeewaterwarmtecentrale Duindorp
20210114 digitalebodegraafsekrant.nl - Gaat dwangsom van 7500 euro per dag inwoners Weideveld warmte geven
20210113 Overzicht RIB 2021 nr. 2 - Resultaten onderzoek Merosch m.b.t. WKO Weideveld en vervolg
20210113 br6.nl - Eteck krijgt boete van 7500 per dag
20210113 Bijlage 2 bij RIB nr. 2 - Notitie Merosch check storings- en milieurapportage Eteck
20210113 Bijlage 1 bij RIB nr. 2 - Brief aan Eteck (compleet)
20210112 omroepbrabant.nl - Ik voel me net een campinggast studenten hebben al maanden geen warm water
20210108 ad.nl - Al 12 jaar zitten bewoners van deze duurzame wijk in de kou We worden nu wel wanhopig
20210107 KTO-rapportage Eteck 2020
20210107 Factsheet KTO Eteck 2020
20210107 eteck.nl - Eindgebruikers beoordelen Eteck met een 6.1
20210107 Eteck Public Statement
20201222 youtube.com - Deelnemers centraal WKO-systeem overgeleverd aan energieleverancier
20201214 Kamerbrief over resultaten internetconsultatie Wet Collectieve warmtevoorziening
20201214 ilent.nl - Last onder dwangsom
20201213 Open brief aan de raadsleden mbt WKO in de wijk Weideveld
20201211 facebook.com - Weideveld-Bodegraven Wekelijkse update Eteck
20201211 ad.nl - Dongenaren in de kou onderzoek naar oplossing energieprobleem Beljaart
20201209 engie-services.nl - Vestia neemt Zeewater-WKO-installatie in Den Haag in gebruik
20201202 WOB verzoek Eteck inzake overeenkomsten stadswarmte/warmtenetten Eneco Utreck
20201202 Overzicht RIB 2020 nr. 116 - Stand van zaken WKO Weideveld november
20201130 dongen.nieuws.nl - Ingezonden CDA-fractie uit zorgen energievoorziening Beljaart
20201129 degeschillencommissie.nl - Klacht indienen
20201129 consuwijzer.nl - Ik ben het niet eens met de rekening Wat nu
20201127 dongen.nieuws.nl - CDA en D66 niet gerust op goede afloop energieproblematiek Beljaart
20201127 bndestem.nl - Bewoners Dongense wijk Beljaart in de kou snel gesprek met energiebedrijf
20201125 installatieenbouw.nl - Voorkom corrosie en vervuiling en houd uw installatie in topconditie
20201121 facebook.com - Lekkage
20201114 telegraaf.nl - Handboek lastige vragen
20201114 telegraaf.nl - Amsterdamse ambtenaren krijgen handboek Lastige Vragen: "Stuur dit niet naar bewoners"
20201114 facebook.com - Walgelijke instructies
20201114 briefjevanjan.nl - Aan de klimaatmaffia
20201108 Zondag met Lubach: Arjen zit vast in de aardgas-loop en biomassacentrales
20201107 Open brief van de Stichting WKO Wijk Weideveld aan de wethouder aangaande het WKO Dossier
20201105 Lekkage in het distributienet van Eteck
20201103 ACM leidraad Warmtelevering - verplichtingen voor de warmteleverancier
20201029 hartvoordenhaag.nl - Hart voor Den Haag Wob-verzoeken worden stelselmatig tegengewerkt
20201027 langstraatmedia.nl - Eteck gaat aan de slag met energieproblematiek Beljaart
20201027 bndestem.nl - Energiedrama Beljaart blijft etterende wond
20201016 optimaal.dongenhomespot.nl - D66 en VPD stellen vragen ex artikel 33 RvO inzake de energieproblematiek Beljaart fase 1
20201016 dongen.nieuws.nl - Nog steeds problemen met energievoorziening Beljaart fase 1
20201015 pzc.nl - Vrees voor monopolie in Scheldewijk voor energiebedrijf Eteck overstemd in raad Vlissingen
20201012 youtube.com - WKO Weideveld
20200924 Vragen en antwoorden commissie Ruimte (Q&A) Warmteplan Scheldewijk
20200924 pzc.nl - Huiver bij raadscommissie om de Scheldewijk waterwarmte van Eteck op te leggen
20200916 kobr.nl - Problemen met WKO in Weideveld nog steeds niet opgelost
20200914 facebook.com - Contractaanpassing
20200912 rtlnieuws.nl - Piek besmettingen legionella in juli bijna 100 mensen in ziekenhuis
20200911 energeia.nl - Eteck mag huurcontract warmtepomp opzeggen terwijl aansluitovereenkomst bronnet doorloopt
20200911 Cornelis Hagen - Duurzaam vooruitlopen niet doen
20200909 uitspraken.rechtspraak.nl - Rechtbank Noord-Holland
20200909 Powerpoint Jeroen Leenderts
20200909 Openbaar verslag van Maandelijkse Inspraak, presentaties en meningvormende overleggen
20200909 Kort verslag Jeroen Leenders
20200909 Inspreektekst Ton Valentijn
20200909 Inspreektekst Levi Hogendoorn
20200909 Inspreektekst Laurens Rorive
20200909 Inspreektekst Jeroen Leenders
20200909 Inspreektekst Erik Enter
20200907 facebook.com - Nachtmerrie in Droomweide
20200907 ACM Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018
20200903 cobouw.nl - Jarenlang vast aan wurgcontract WKO-installatie
20200828 ad.nl - Bewoners Weideveld eisen boete als problemen blijven
20200827 facebook.com - Aap is uit de mouw
20200820 google.com - Google Review Kien
20200820 eteck.nl - Publieke Statement Recoveries
20200816 facebook.com - 5 vragen over de warmtewet
20200814 facebook.com - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Handhaven van het contract
20200811 facebook.com - "Maffioso" Rard Rijcken
20200727 Opmerkingen Rapport Kwaliteitsborging WKO Passewaaij
20200726 Reactie op de marktconsultatie
20200725 secure.avaaz.org - Maak warmtewet 2 duurzaam en eerlijk
20200724 facebook.com - Het klimaat als oplichtersmodel
20200721 br6.nl - Stichting WKO Warmte Koude Opslag Weideveld is het even zat
20200720 rebonieuws.nl - Van de regen in de drup WKO Weideveld
20200720 digitalebodegraafsekrant.nl - Van de regen in de drup met Warmt-Koude-Opslag in Weideveld
20200714 facebook.com - GEDULD
20200709 facebook.com - De monopolist Eteck
20200708 rebonieuws.nl - Wethouder Kees Oskam Emotionele discussies rationele besluiten
20200708 kobr.nl - Wethouder Kees Oskam: "Emotionele discussies, rationele besluiten"
20200708 kobr.nl - Gemeentegeld naar Eteck voor halve oplossing
20200708 facebook.com - Emotionele discussies WKO Weideveld
20200703 Eteck brief naar gemeente op reactie van 19-06-2020 Bijlage legionella meters
20200703 Eteck brief naar gemeente op reactie van 19-06-2020
20200701 Raadsvoorstel Onderzoek WKO Weideveld en maatregelen
20200701 kobr.nl - Raad houdt druk op de ketel bij WKO-problematiek Weideveld
20200701 facebook.com - Een cadeautje aan de burgers
20200701 Brief college inzake beantwoording schriftelijke vragen over het WKO systeem in Passewaaij buurt 7 - Innoforte Auditrapport
20200627 digitalebodegraafsekrant.n - Is straks groot gedeelte Weideveld ziek door legionellabesmetting
20200624 Verslag Gemeenteraad 24 juni 2020
20200624 Oplegnotitie Onderzoek WKO Weideveld en maatregelen
20200619 Brief gemeente aan Eteck betreffende enquete en vervolg
20200612 VG Visie - Eteck loodst vastgoedmarkt van fossiele naar duurzame wereld
20200612 Overzicht moties & Toezeggingen juni 2020
20200611 ad.nl - Deze bewoners hebben al máánden een koude douche en columnist
20200610 kobr.nl - Weideveld voert de boventoon in inspraakraad
20200609 Raadsbesluit Onderzoek WKO Weideveld en maatregelen
20200603 RIB 2020 nr. 58 - Afhandeling klachten over het WKO-systeem Weideveld
20200603 kobr.nl - Gemeenteraad kritisch over afhandeling problemen WKO
20200603 Inspraak Rina Hampel namens de stichting WKO Wijk Weideveld (SWWW)
20200603 Inspraak Arjan van Beijnum over het WKO-systeem Weideveld
20200602 Eteck brief naar Gemeente als Reactie op van 27 05 2020
20200527 Verslag Gemeenteraad
20200527 RIB 2020 nr. 54 - Onderzoek WKO Weideveld
20200527 rebonieuws.nl - ReBo-er van de week Levi Hogendoorn
20200527 Presentatie Tjalling de Vries over de stand van zaken van de Warmtewet 2
20200527 Brief gemeente aan Eteck betreffende enquete en vervolg
20200525 Bijlage bij RIB nr. 58 - Rapport van bevindingen
20200520 ad.nl - Bewoners zijn koude douche ‘meer dan zat’, politiek eist actie
20200513 Rapportage WKO Weideveld Bodegraven-Reeuwijk
20200511 Factsheet WKO Weideveld
20200508 Eteck.nl - Kennissessies
20200430 RIB 2020 nr. 51 - Verzamelbrief
20200415 wetten.overheid.nl - Algemene wet bestuursrecht
20200414 Besluitenlijst week 16
20200408 RIB 2020 nr. 39 - Onderzoek en enquete WKO-systeem in Weideveld
20200408 Bijlage 2 bij RIB nr._39 - Inwonersenquete WKO Weideveld
20200408 Bijlage 1 bij RIB nr._39 - Brief verzoek enquete aan bewoners
20200401 kobr.nl - Stik! Stof tot nadenken…
20200401 kobr.nl - Bijzondere raadsvergaderingen dankzij coronavirus
20200327 Eteck Jaaroverzicht 2019: leveringsonderbrekingen
20200327 ad.nl-Bewoners nieuwbouwwijk staan noodgedwongen koud te douchen
20200326 Motie "Nu handelen in WKO-dossier'
20200326 Aangenomen Motie "Nu handelen in WKO-dossier'
20200325 Eteck brief naar Gemeente betreffende Motie "Nu handelen in WKO-dossier"
20200324 Memo reactie college op motie inzake WKO Weideveld
20200323 br6.nl - College moet problemen met WKO systeem oppakken
20200318 Schriftelijke vragen Christen Unie D66 mbt het WKO - Antwoord
20200309 hartvannederland.nl - Bewoners Dongen in de kou door falende warmtepomp Als dit zo blijft heb ik liever gas
20200229 Atriensis.nl - ACM eist dat WKO hele jaar warmte moet leveren
20200203 Schriftelijke_vragen_ChristenUnie___D66_mbt_het_WKO
20200203 duurzaamverwarmd.nl - Hoe creëren we draagvlak voor duurzame warmte en koude
20200101 wetten.overheid.nl - Warmtewet
20191224 uitspraken.rechtspraak.nl - GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
20191220 Tarievenbesluit warmteleveranciers 2020
20191220 Kamerbrief over de voortgang wetstraject Warmtewet 2
20191218 Schriftelijke_vragen_VVD_over_het_WKO_systeem_in_Weideveld - Antwoord
20191212 wbs.nl - Platitudes voor een goed energiebeleid
20191208 klantzaken.eteck.nl - Wat is warmte-koudeopslag (WKO)
20191204 uitspraken.rechtspraak.nl - ECLINLRBDHA201912931
20191127 bodegraven.christenunie.nl - Feitenrelaas huisvesting arbeidsmigranten
20191126 Presentatie bijeenkomst Weideveld
20191120 Schriftelijke_vragen_VVD_over_het_WKO_systeem_in_Weideveld
20191118 radar.avrotros.nl - Maandlasten warmte-koudeopslag extreem hoog
20191030 Raadsvoorstel Grondexploitatierapportage Herziening Weideveld
20191007 kwa.nl - KWA werkt mee aan ISSO 13 publicatie
20191003 youtube.com - De ongekende obstructie van de overheid bij WOB verzoeken
20190802 Algemene Leveringsvoorwaarden kleinverbruikers 2019
20190721 wetten.overheid.nl - Burgerlijk Wetboek Boek 6
20190718 eteck.nl - Warmtebedrijven en milieuorganisaties sluiten Warmtepact
20190717 omgevingsweb.nl - VEH Schrap belastingverhoging voor huizen op warmtenet
20190704 Warmtepact
20190627 giesbers.com - Servicecontracten stadsverwarming
20190605 No Behoorlijkheidswijzer
20190529 Verslag Raadsvergadering
20190529 RIB 2019 nr. 43 mbt WKO Weideveld plus bijlage memo LaGro advocaten
20190418 RIB 2019 nr. 24 WKO Weideveld
20190320 Verslag Commissie Ruimte
20190308 Schriftelijke vragen VVD inzake het WKO systeem in Weideveld
20190308 kobr.nl - Onvoldoende betrokken bij gemeentelijke plannen
20190307 rebonieuws.nl - Grote opkomst inspraakavond Evertshuis
20190306 Verslag Werkbezoek Commissie Samenleving presentatie en Inspraak
20190306 Spreektekst Inspraak WKO-Systeem Weideveld
20190306 Presentatie Inspraak WKO-Systeem Weideveld
20190121 salvors.nl - Cees Verloop over Salvors
20190116 Verslag inspraak
20190116 Inspraak WKO Systeem Weideveld
20181221 Besluit maximumprijs levering warmte 2019
20181208 ad.nl - Na tien jaar bijna weer goede verwarming in Waterrijk
20181207 Borging continuuteit WKO-systeem Weideveld
201812 Vacature Asset Manager
20181107 Brief naar de gemeente over de WKO-Voortgang
20180715 Document van het wijkteam Weideveld over het WKO-systeem
201807 Eteck Warmte Manhattan BV
20180504 klantzaken.eteck.nl - Onze klantbelofte
20180504 klantzaken.eteck.nl - Nieuwe klant bij Eteck
20180504 klantzaken.eteck.nl - Brochure Warmte, warm tapwater en koude
20180504 klantzaken.eteck.nl - Brochure Vastrecht
20180504 klantzaken.eteck.nl - Brochure Nul op de Meter
20180504 klantzaken.eteck.nl - Brochure EPC0
20180504 klantzaken.eteck.nl - Algemene Brochure
201805 Optimaal comfort met vloerbedekking in combinatie met vloerverwarming en -koeling
201805 Eteck Algemene Informatie
20180320 Tiel Schriftelijke vragen aan het college
20180313 Verslag van het overleg van wijkteam Bodegraven Zuid (WTZ) met de gemeente
20180228 eteck.nl - Eneco draagt 16 warmteprojecten over aan Eteck
20180101 Nuon Opbouw tarieven stadswarmte en Niet Meer Dan Anders principe
20171222 Besluit maximumprijs levering warmte 2018
20171204 uitspraken.rechtspraak.nl - RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
20170726 fd.nl - Energiebedrijf Eteck gaat in zee met Britse investeerder Infracapital
20170524 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)
20170524 Goes - Energie voor Goes Ouverture - Open antwoorden - def
20170519 Goes - Energie voor Goes Ouverture - Rapportage def
20170504 Algemene Leveringsvoorwaarden consumenten kleiner dan 100 kW
20170424 fd.nl - Energiebedrijf Eteck steekt miljoenen in overname
20170417 Aansluitvoorwaarden consumenten kleiner dan 100 kW
20170306 CVDR458123 Interne richtlijn klachtenbehandeling gemeente Bodegraven-Reeuwijk
20170306 CVDR348358 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
201703 Actieplan 2017-2021 klimaatneutraal BodegravenReeuwijk 2035
20161223 Besluit maximumprijs levering warmte 2017
20161127 eteck.nl - 5de FD Gazellen Award op rij voor Eteck
20160701 Drinkwaterwet
20160413 geldengroen.net - Verkoop energie-installaties van nuon aan greenspread mogelijk onrechtmatig
20160406 Jaarverslag Amsterdams Klimaat & Energiefonds 2015
20160406 huurcommissie.nl - Modelbrief Melding gebreken aan woning
20160325 geldengroen.net - Warmtevoorziening duizenden huishoudens in gevaar nu Eneco WKOs wil gaan verkopen aan private partijen
20160303 dongen.nieuws.nl - Opinie Energie Beljaart dossier van rampspoed en ellende
20160209 Innoforte en Ecorys - Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte
20160202 energeia.nl - OPINIE Warmte-afnemer betaalt EUR 500 per jaar te veel
20151223 Besluit maximumprijs levering warmte 2016
20151217 Nieuwe NEN 1006 fundament voor legionellaveilige installatie
201512 SER Algemene Voorwaarden Warmtelevering 2015
20150714 Rekenkamercommissie - Duurzame Energievoorziening in de Beljaart Eindrapport juni 2015
20150628 Greencrowd Informatiememorandum - Crowdfunding voor de koop van WKO's van de Nuon
20150124 www.ronaldvanandel-coaching.nl - My Motivation Insights Kleurentest
2015 Tiel.nl - Nieuwe exploitant Passewaaij buurt 7
20141222 Besluit maximumprijs levering warmte 2015
20140318 Preambule Landelijke Handhavingstrategie
20140318 Landelijke handhavingstrategie
20140304 Eteck Warmtewet Wat houd dit nu in?
201403 www.vakbladwarmtepompen.nl - Eteck: Van sloopbedrijf tot duurzame exploitant
20140205 De Nationale Ombudsman Correspondentiewijzer
20140129 Agenda. Informatieavond. Energieproblemen Beljaart Fase 2. Dongen
20131220 Besluit maximumprijs levering warmte 2014
20130423 Agentschap NL - Beheer Warmte Koude Opslag
20130213 Watts heetwaterafsluiter
20120614 Onderzoek toont gebrek aan data over WKO-installaties
20120308 Onderzoek naar falen collectieve verwarming
20110321 Referentielijst. Eteck Forteck Energie Ontwikkeling. Forteck Energie Systemen B.V.
200912 SWK Garantie - Aanvullende garantievoorwaarde
20090310 TNO-rapport Onderbouwing voor folder Collectief warmtapwater voor woningen
20081208 Vewin - Nuon verliest hoger beroep tegen Oasen
20081111 Rijksoverheid - Dwangsom bij niet tijdig beslissen
20071116TNO Beoordeling project Weideveld
20071015 TNO-rapport Beoordeling SV-project Weideveld te Bodegraven
20000221 Tweede Kamer der Staten-Generaal - Liberalisering en privatisering in netwerksectoren

Last Updated: 14-Aug-2023
WebMaster: arjan@v-beijnum.nl
© copyright 2023 Arjan van Beijnum