Home Nieuws Status Listig Corrosie Referenties Zoeken

Warmte Koude Opslag

π

Bewust handelen Niet handelen Meestribbelen Samenwerken Bemiddelen Juridisch

Sinds 2017 hebben we als bewoners verschillende fasen doorlopen. Klik op een fase om meer informatie te krijgen

2007 Bewust handelen

De gemeente heeft in deze periode bewust gehandeld, zonder ons als bewoners te betrekken

2017 Niet handelen

Ondanks de hulpvragen vanuit de bewoners was het in de ogen de wethouders privaatrechtelijk en daarmee een probleem van de inwoners

2019 Meestribbelen

Pas toen de overeenkomst met de gemeente bovenkwam met een Wob-verzoek is het met tegenzin opgepakt door de gemeente

2020 Samenwerken

Na de oprichting van de stichting is er samengewerkt met de bewoners

2021 Bemiddelen

In 2021 is er een bemiddelaar aangesteld, die met Eteck ging onderhandelen zonder dat de bewoners partij waren

2023 Juridisch

De gemeente heeft zich samen met Eteck juridisch volledig ingegraven

Als onderzoeksjournalist kun je toegang krijgen tot ons volledige dossier, stuur daarvoor een mailtje naar info@wkodossier.nl.

Last Updated: 6-Aug-2023
WebMaster: arjan@v-beijnum.nl
© copyright 2023 Arjan van Beijnum